mk-MKen-US
Општина
Центар

Буџет на општината

   Пребарај     
-Документпревземи
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2015 годинаBudzet2015.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2014 годинаBudzet2014.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2013 годинаBudzet2013.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2012 годинаBudzet2012.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2016 годинаБуџет 2016.pdf
-Измени и дополнувања на Буџет 2015 годинаИзмени и дополнувања на Буџет 2015.doc
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2017 годинаБуџет на Општина Центар - Скопје за 2017 година.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2018 годинаБуџет на Општина Центар - Скопје за 2018 година.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна   


Извршување на буџетот на општината

-ДокументПревземи
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2012 годинаZavrsnaSmetka2012.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2013 годинаZavrsnaSmetka2013.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2014 годинаZavrsnaSmetka2014.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2015 годинаГодишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2015 година.doc
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2016 годинaЗавршна сметка 2016.pdf
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2014Годишен извештај 2014.docx
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2015Годишен извештај 2015.docx
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.-31.3.2017Kvartalen izvestaj za budzetot 1-2017.pdf
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2016Годишен извештај 2016.pdf
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.2017-30.9.2017Kvartalen 01.01.2017-30.09.2017.pdf
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.2017-31.12.2017Kvartalen 01.01.2017-31.12.2017.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патиштаБиланс на приходи и расходи 1.pdf
-Завршна сметка - Едношалтерски систем на Агенција за катастарБиланс на приходи и расходи 2.pdf
-Завршна сметка - Кредит за изградба на ООУ8-Кредит за изградба на ООУ.pdf
-Завршна сметка - Општинска Изборна Комисија10 - Општинска изборна комисија.pdf
-Завршна сметка - Донаторска сметка - Општина по мерка на граѓаните9- донаторска сметка општина по мерка на граѓаните.pdf
-Завршна сметка - Блок дотација7- блок дотација.pdf
-Завршна сметка - Буџет на општина6-Буџет на Општина.pdf
-Завршна сметка - Донаторска сметка за помош на социјално ранливи групиБиланс на приходи и расходи 8.pdf
-Завршна сметка - Наменска сметка за проект - општинско корисна работаБиланс на приходи и расходи 9.pdf
-Завршна сметка - Орган на управатаБиланс на приходи и расходи 10.pdf
-Завршна сметка - 2017 
-Завршна сметка - 2017 
-Завршна сметка - 2017Завршна сметка 2017.pdf
-Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2017 годинаГодишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2017 година.pdf
-Квартален извештај за период од 1.1.2018 до 31.3.2018 годинаКвартален извештај за период од 1.1.2018 до 31.3.2018 година.pdf