mk-MKen-US
Општина
Центар

Домување

   Пребарај     
-ДокументпревземиSorted By превземи In Ascending Order
-Договор за взаемни односиDogovor_za_vzaemni_odnosi.pdf
-Предлог одлука за донесување на Статут на заедницата на сопственици Odluka_za_donesuvanje_na_Statut.pdf
-Одлука за основање на заедница на сопственициOdluka_za_osnovanje_na_zaednica_na_sopstvenici.pdf
-План за одржување на станбената зграда и становиPlan_za_odrzuvanje_na_stanbena_zgrada.pdf
-Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените згради PravilnikZaNormiteIStandarditeZaDomuvanjeVoZgradi.pdf
-Собир на сопственици на посебни деловиSobir_na_sopstvenici_na_posebni_delovi.pdf
-Соопштение за свикување собир на сопственициSoopstenie_za_svikuvanje_sobir_na_sopstvenici.pdf
-Статут на заедница на сопственициStatut_na_zaednica_na_sopstvenici.pdf
-Записник од состанок на собир на сопственициZapisnik_od_sobir_na_sopstvenici.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна