mk-MKen-US
Општина
Центар

Стратегиска оцена

   Пребарај     
-ДокументSorted By Документ In Ascending Orderпревземи
-Корекција на текст во формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оценaFormular.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Голем Ринг - ЗападMZSPP_GolemRingZapad.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Голем Ринг јужен дел - Исток GolemRINGIstok.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Голем Ринг Јужен дел - Исток Odluka_za_strategiska_ocena_Golem_Ring_Istok.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Градска четврт "Капиштец" локалитет "Клинички блок" zivotna_sredina.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Градска четврт Дебар Маало 1  HP0013.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Градска четврт Ј 07 MZSPP_J_07.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Градска четврт Капиштец локалитет Геолошки завод MZSPP_Geoloski_zavod.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Градска четврт Ц 01 и Градска четврт ЦС 03 – локалитет Мал РингMZSPP_C01_i_CS03.pdf
-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП Дебар Маало 2, дел од блок 26DebarMaalo2DelOdBlok26.pdf
Страна 1 од 5 прва   претходна   [1]  2  3  4  5  следна   последна