mk-MKen-US
Општина
Центар

Login with admin (in Edit Mode) to unlock trial or license this copy of Tabs Pro.
 
   Пребарај     
-ДокументSorted By Документ In Ascending Orderпревземи
-Програма за заштита на животна срединаProgramaZaZastitaNaZivotnaSredina.pdf
-Програма за здравствена социјална заштита и заштита на децаProgramaZaZdravstvenaSocijalnaZastitaIZastitaNaDeca.pdf
-Програма за комунални дејностиProgramaZaKomunalniDejnosti.pdf
-Програма за култураProgramaZaKultura.pdf
-Програма за локален економски развојProgramaZaLokalenEkonomskiRazvoj.pdf
-Програма за образованиеProgramaZaObrazovanie.pdf
-Програма за работа на комисијата за еднакви можности на мажите и женитеProgramaZaRabotaNaKomisijataZaEdnakviMoznostiNaZeniteIMazite.pdf
-Програма за спорт и рекреацијаProgramaZaSportIRekreacija.pdf
-Програма за урбано планирањеProgramaZaUrbanoPlaniranjeF.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна